טפסי הסכמה להורדה
הטרשה לנימים / טופס הסברניתוח בעורק התרדמה / טופס הסכמהגידום דליות- טרמית / הסכמהניתוח דליתיים בגפיים תחתונות / הסכמה
התנהגות לפני ואחרי הטרשת קצף / הסברטיפול בהטרשת קצף אולטראסאונד / הסכמהטיפול בנימים – הטרשה / הסכמההתנהגות לפני ואחרי טיפול טרמי תוך ורידי / הסבר
טיפול בורידים ע"י דבק / הסכמה